Pages

Labels

Salawikain Part 3

Ang di marunong mag-basa,
Torpeng binata ang kapara.

Ang hipong natutulog sa agos,
Karaniwa’y nahahalabos.


Kung saan ka nadapa,
Doon ka gumawa.


Pag dinaan sa tiyaga,
Nagkakaroon din ang wala.

Palagi ang pagkatalo,
Sakali lang ang panalo.

Ikaw ay sadyang matapang,
Kung mamahalin mo ang iyong kaaway.

Pilak mo ma’y isang kaban,
Ginto mo ma’y isang tapayan,
Kung wala kang kaibigan,

Sumama ka ba naman sa kalabaw,
E, di ikaw nga’y naputikan…

Sa taong kabagin
Di na kailangan
Ang air-conditioning.

No comments:

Post a Comment